X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
? درد و مرد - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1392

درد و مرد

گویند مرد را دردی اگر باشد خوش است!

آری درد خوش است اما ناحقی ناخوشست!

به پهنه ی کنونی روزگار دردمند راست قامتی خویش گشته ام!

درد مندی که جرمش راست قامت گام برداشتن در شهر لنگان است!

 گاهی خسته ی این درد می شوم.

اما به زمان های پیشین امیدوار می شوم.

و آرام از اینکه این درد به مثابه درد زایمان و تولد شرایطی بهتر است!

و من باید بهوش باشم که ناخواسته این نورسیده ی مبارک سر زا نرود.

امیدوارم بسیار!

یا حق!

 

اشتراک و ارسال مطلب به :