? دریغ از یک همدرد بی تعصب! - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
جمعه 9 اسفند‌ماه سال 1392

دریغ از یک همدرد بی تعصب!

دریغ از یک همدرد بی تعصب!

اشتراک و ارسال مطلب به :