? عاشقی - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1392

عاشقی

اهل همین کوچه ی بن بست کناری!

 

که تو از پنجره اش پای به قلب من دیوانه نهادی!

 

تو کجا ؟ کوچه کجا ؟ پنجره ی باز کجا ؟

.

.

.

  اهل همین کوچه ی بن بست کناری!

 

که تو از پنجره اش پای به قلب من دیوانه نهادی!

 

تو کجا ؟ کوچه کجا ؟ پنجره ی باز کجا ؟

 

من کجا ؟ عشق کجا ؟ طاقت آغاز کجا ؟

 

تو به لبخند و نگاهی، من دلداده به آهی!

 

بنشستیم ...

 

تو در قلب من و من خسته به چاهی!

 

گنه از کیست؟

 

از آن پنجره ی باز؟

 

از آن لحظه ی آغاز؟

 

از آن چشم گنه کار؟           

 

از آن لحظه ی دیدار؟

 

کاش می شد...

 

اشتراک و ارسال مطلب به :