? آب و اتش - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
یکشنبه 29 تیر‌ماه سال 1393

آب و اتش

موسم وصل تو شد باز دلم هراسان است

 

فقیر است و بی چیز،کعبه اش خراسان است!

 

همه عمر در پی تو پوییدست و لیک!

 

مپندار کاین فراق از برایش آسان است!

.

.

.

 

 


موسم وصل تو شد باز دلم هراسان است

 

فقیر است و بی چیز،کعبه اش خراسان است!

 

همه عمر در پی تو پوییدست و لیک!

 

مپندار کاین فراق از برایش آسان است!

 

آمدی گوشه چشمی نظری انداختی!

 

وه چه زیبا نگاه و نکو چشم خرامان است!

 

منع نظر بازی و چشم پوشیدن چون می شود؟

 

از آن چون منی که هماره مشغول این حرامان است!

 

همچو آب بر آتش دل گشته ای در این مقال!

 

از داغ آب و آتش همچو مرغ غزل خوان است!

 

مرا متنعم از نگاه عشق آلوده ات ساخته ای!

 

دلم،همو که دایم ز بار غمت شکسته استخوان است!

 

نوای ساز تو مجنون سازدم همی!

 

چه کنم گوش دلم ز نای ناله گونت پریشان است!

 

ملامتم نکنید ای جانان که در کارزار عاشقی!

 

مقصر نیم،هر چه باشد و هست از ایشان است!

 

یار بی یار

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به :