? دلم تنگته - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
جمعه 28 آذر‌ماه سال 1393

دلم تنگته

دلم تنگته ای یار جانی!

اشتراک و ارسال مطلب به :