X
تبلیغات
زولا
? آمده نوروز در ایران زمین - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
یکشنبه 2 فروردین‌ماه سال 1394

آمده نوروز در ایران زمین

 

 آمده نوروز در ایران زمین

خاک ما شد رشک فردوس برین

 

بوی نارنج و ترنج و عطر بید

می توان از تربت حافظ شنید

.

.

.


 
آمد از ره فصل زیبای بهار

نوبهاران خنده زد  بر سبزه زار 

پیک نوروزی رسید از آسمان

از سفر آمد پرستو نغمه خوان  

بازشد چشم بنفشه بر بهار

زرد و نیلی در کنار چشمه سار

بخت اگر خواب است بیدارش کنید 

عاشقانه باز دیدارش کنید

 آمده نوروز در ایران زمین 

خاک ما شد رشک فردوس برین

بوی نارنج و ترنج و عطر بید 

می توان از تربت حافظ شنید

باز شد چشم بهاران بر خزر 

شد صدف ها خانه ی در و گهر

دشت ارژن باز هم بیدار شد

 از شقایق دامنش گلنار شد

قاصدک آمد که مهمان آمده

 بوی نرگس های ایران آمده

خاک من ای قبله گاه عاشقان 

نوبهارانت همیشه جاودان

رود هایت پر خروش و بی قرار 

کوه هایت سر بلند و استوار

بند بند ما همه از خاک توست

 تار و پود ما ز خاک پاک توست

هموطن آمد دوباره نو بهار

شد سراسر خاک ایران لاله زار

چون فلک از باد نوروزی جهان

باز کرده چرخی از گل ارغوان

آسمان برداشت زیر ابروی عشق

پر شده دنیا ز عطر و بوی عشق

بخت اگر خواب است بیدارش کنید

عاشقانه باز بیدارش کنید

نو بهاران خنده زد بر کوهسار

سبزه زاران شد کنار چشمه زار 

قطره شبنم به برگ گل چکید

شانه زد باد بهاران زلف بید

دامن ایران زگل سر شار شد

ای عزیزان موقع دیدار شد

بعد از این هر روز بهتر روز ما

جاودانه تا ابد  نوروز ما

خون پاک عاشقی در جان ماست

 ریشه این عشق در ایران ماست

هموطن نوروز تو پیروز باد 

ای وطن هر روز تو نوروز باد
 


 

 


 

اشتراک و ارسال مطلب به :