? عایشه بعد از پیغمبر - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
پنج‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1394

عایشه بعد از پیغمبرنام کتاب : عایشه بعد از پیغمبر


نویسنده : کورت فریشلر


موضوع : بررسی تاریخی تاثیرات عایشه در حکومت اسلامی

لینک دانلود : 

اشتراک و ارسال مطلب به :