? خدایا! - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1395

خدایا!

 خدایا! 

درود می فرستم بر تو که همواره در اوج الوهیت خویش بر من کبر نورزیدی!  

خدایا ! 

تو را دوست دارم،نه فقط برای اینکه بر من نعماتت را ارزانی داشته ای،که برای اینکه مرا پرورش دادی! 

خدایا! 

.

.

.

 


خدایا! 

درود می فرستم بر تو که همواره در اوج الوهیت خویش بر من کبر نورزیدی!  

خدایا ! 

تو را دوست دارم،نه فقط برای اینکه بر من نعماتت را ارزانی داشته ای،که برای اینکه مرا پرورش دادی! 

خدایا! 

درود بی پایان خویش را برای تو می فرستم،چه اینکه تو بر من گذشت را آموختی! 

خدایا ! 

درود بی پایان توراست،از برای اینکه مرا حرمت صداقت آموختی! 

خدایا! 

جز تو هیج ندارم و این معنی سنگین از آنجاست که تمام خوبی ها را در وجود تو یافته ام!  

خدایا! 

دلم همواره مضطرب رنجاندن توست،آخر این اضطراب از شرم گذشت های پی در پی تو می آید! 

خدایا! 

من نیک می دانم که تو را و خواسته هایت را نادیده انگاشته ام! 

خدایا! 

اما نیک تر از آن صفای باطنیست که با این همه بی معرفتی از تو به ارمغان گرفته ام!
خدایا! 

در همه ی شبهایی که از سر عجز در برابر سخافت اشک ریخته ام،تنها تو در کنارم بوده ای! 

خدایا! 

در همه ی روزهایی که در نهایت سعی بر امور تو اهتمام ورزیده ام و به سخره گرفته شدم،تنها تو در کنارم بوده ای!  

خدایا! 

سرشار از هستن و بودنت هستم! 

خدایا! 

ازاینکه گرمای آغوش پدرانه ات بر من ارزانی داشتی و پرش کودکانه ام بر آغوش خویش را پذیرفتی سپاسگزارم!  

خدایا! 

هیچگاه اخم هایت را! 

لبخندهایت را! 

غمت را! 

و همه ی احساس پاکی که نسبت به من داشته ای فراموش نمی کنم! 

 خدایا! 

دلم از این همه تضاد و تناقض به درد آمده! 

همه ی گلهای باغت را پرپر می بینم! 

و چه سخت است دیدن پرپر شدن گلهایت را بدست گیاهانی که ریشه در همان خاک دارند! 

چه سخت است دیدن رنج! 

چه سخت است دیدن دروغ! 

و چه سخت است دیدن ریا! 

و چه سخت است دیدن کبر! 

و اما خدای من! 

تو را هر که دید! 

تو را هرکه شنید! 

تو را هر که در آغوش کشید! 

نیک می داند که تو را باید داشت و بس! 

آنان همه رفتنی اند! 

همه رفتنی اند! 

تنها تو می مانی! 

بر این است که ما همت بر بیشماری بر این راه داریم!

یا حق

اشتراک و ارسال مطلب به :