? لاف عشق - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
جمعه 12 شهریور‌ماه سال 1395

لاف عشق


مستی به لاف عشق وا اسفا پایدار نبود!

من که سرّ عشق نیک دانسته بودم!

چون است این عشق به میان پایدار نبود!

.

.

. 

 

مستی به لاف عشق وا اسفا پایدار نبود!

من که سرّ عشق نیک دانسته بودم!

چون است این عشق به میان پایدار نبود!

طواف حرم به مژگانش دادم و لیک!

نصیبم حتی میکده ای بر من نگونسار نبود!

محبتش به برگ گل دیدم ، اشکهایم دانند!

من اما در سوز و گدازم و محبتش ماندگار نبود!

یار بی یار

اشتراک و ارسال مطلب به :