X
تبلیغات
رایتل
? پریشان کن سر زلف سیاهت شــــانه اش با من - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391

پریشان کن سر زلف سیاهت شــــانه اش با من

پریشان کن سر زلف سیاهت شــــانه اش با من 

 سیه زنجیر گیسو بـــاز کن دیوانـــــــــه اش با من 

 که می گویـد که می, نتوا ن زدن بی جـام وپیمانه ؟

 شراب از لــــعل گلگونت بده پیمـــــــانه اش با من

.

.

.

پریشان کن سر زلف سیاهت شــــانه اش با من 

 سیه زنجیر گیسو بـــاز کن دیوانـــــــــه اش با من 

 که می گویـد که می, نتوا ن زدن بی جـام وپیمانه ؟

 شراب از لــــعل گلگونت بده پیمـــــــانه اش با من

 مگرنشنیده ای گنجینه در ویــــــرانه دارد جـــــــای

 عیان کـن گنج حسنت ای پری ,ویـــرانه اش با من

 ز سوز عشق لیلی ,در جهان, مجنون شد افسانه 

 تو مجنون ساز از عشقت مرا ,افســانه اش با من

 بگفتم صید کـــــــردی مرغ دل نیکو نگهــــــــدارش 

 سر زلفش نشانم داد و گفتــــــــــا لانه اش با من 

 ز تــــــــــرک می اگر رنجید از من پیر میخـــــــــــانه 

 نمودم تـــوبه زین پس رونق میخــــــانه اش با من 

 مگو شمع رخ مـــــــــه پیکران پروانه هـــــــــــا دارد

 تـــــو شمع روی خود بنمـــــا بُتا پروانه اش با من

 پی صــــــــید دل آن بلبل بــــــــــاغ صفــــــا ساقی

 به گلزار صفـــــــا دامی بگستر دانـــــــه اش با من


محمد نقوی

اشتراک و ارسال مطلب به :